TỰ ĐỘNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP

Bạn đang cần cải thiện giai đoạn nào trong hành trình khách hàng mua hàng online:

MARKETING
GIAI ĐOẠN THU HÚT​

Làm thế nào để thu hút khách hàng

Note: Nếu bạn đã có phần mềm Email Marketing và CRM (Cơ sở dữ liệu khách hàng) hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kịch bản bám đuổi khách hàng.

CUSTOMER CARE
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Làm thế nào để khách hàng quay lại mua hàng

Note: Nếu bạn đã có phần mềm Email Marketing và CRM (Cơ sở dữ liệu khách hàng) hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kịch bản bám đuổi khách hàng.