3 chỉ số và một thương hiệu trên MXH

Thương hiệu tuy chỉ có 2 từ nhưng nếu chúng ta biết đầu tư đúng, nó sẽ là tài sản, là nguồn thu nhập thụ động của bạn.
Tại sao tôi chọn MXH là công cụ để truyền thông thương hiệu?
Mạng xã hội là nơi tạo ra các cuộc thảo luận từ một thông điệp nào đó. Nó tạo ra sự lan truyền hiệu quả thông qua ý tưởng sáng tạo của thương hiệu đó. Đây là một trong những cách tôi đã thử nghiệm, và thật không ngờ, tôi đã có câu trả lời về độ hài lòng, mức độ quan tâm của người tiêu dùng về thương hiệu THP.
Các chỉ số sau sẽ là tiêu chuẩn để đánh giá một thông điệp được quan tâm ra sao:
Buzz Volumn (tổng lượng thảo luận)= 100 comment+ 48 share+6 bài post=154 buzz
Audience scale (tổng người tham gia thảo luận) gần có khoảng 100 người tham gia
Sentiment Score (Chỉ số cảm xúc)= (10- 84)/94= -0.8 ( chỉ số âm thể hiện người dùng không hề hài lòng với thương hiệu THP)
Bạn nghĩ sao về những con số biết nói này ?

Hãy để lại thông tin để được nhận các cập nhật mới nhất về Tự Động Hóa Trong Doanh Nghiệp

Hãy kiểm tra email của bạn ngay. Cám ơn bạn đã quan tâm. Tôi luôn cam kết thông tin của bạn luôn được bảo mật

Related Articles