Bài học 1, Nội dung 1
Đang học

Các bước triển khai

Nga Nguyen Tháng Sáu 6, 2023
Quá trình hoàn thành nội dung cho Bài học học
Hoàn thành 0%

Cách làm:

Bước 1: Tạo nhiều trang thu hút với chiến thuật marketing khác nhau để có được thông tin khách hàng

Bước 2: Trang thu hút này được đại diện là một link website

Bước 3: Chia sẻ các đường link liên kết này đa kênh, từ các nhóm zalo, nhóm facebook, kênh youtube, hoặc tuyển cộng tác viên

Bước 4: Hoàn thiện và tối ưu các trang thu hút cũng như sản phẩm

Bước 5: Luôn đo lường chuyển đổi hằng ngày số lượng khách hàng tiềm năng tương ứng trên hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng CRM