Quy trình đột phá trong kinh doanh hiện đại và 21 bước

 1. Phân tích thị trường thì đầu tiên phải tính được ước lượng được tỷ lệ thâm nhập thị trường và tỷ lệ chuyển đổi.
 2. Liệu thị trường sản phẩm này có tính chu kỳ lặp lại hay là không
 3. Liệu thị trường này có tỷ  lệ thâm nhập là bao nhiêu, lớn hay bé hay là vừa
 4. Tỷ lệ thâm nhập thị trường được khảo sát thông qua việc tính toán được lượng khách hàng của mình nhắm đến là ai, họ đang ở đâu
 5. Hiện nay thì đối Đối tượng khách hàng, số liệu về khách hàng có thể được tìm thấy thông qua các số liệu tổng cục thống kê, từ bộ công thương, từ thông tin ở trên mạng, từ các đơn vị nghiên cứu thị trường…để ước lượng một cách tương đối ra số tương đối là số lượng khách hàng tương đối là bao nhiêu để mình phục vụ.
 6. Và họ đang ở đâu, thì phải dùng những phương tiện truyền thông online hoặc offline để có thể tìm ra được họ, khi ước lượng được những con số về số lượng khách hàng có thể đạt tới thì đó số lượng nhiều nhất mà doanh nghiệp có thể phục vụ được, thì đó có thể được coi là doanh thu lớn nhất có thể đạt được trong một năm của doanh nghiệp.
 7. Và để biết được rằng tỷ lệ phần trăm mà một doanh nghiệp khi bước vào một thị trường, và thị trường đấy đã có đối thủ phục vụ khách hàng, thì việc một doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường đấy, tức là doanh nghiệp này đang từng bước nâng cao tỷ lệ thâm nhập của mình từ đối thủ, ý là doanh nghiệp doanh nghiệp này sẽ phải dành lấy thị phần giành lấy khách hàng từ tay đối thủ, hoặc từ thị trường để ước tính được con số tương đối về tỷ lệ thâm nhập thị trường.
 8. Nếu mục tiêu nhắm tới thị trường ở một tỉnh mà mình đang sinh sống, thì có thể ước tính được liệu có bao nhiêu khách hàng, nhu cầu thị trường là bao nhiêu ở tỉnh đó, và hiện nay có bao nhiêu đối thủ, và mỗi đối thủ họ đang phục vụ bao nhiêu phần trăm của nhu cầu thị trường, để từ đó ước tính số lượng khách hàng đang được phục vụ là bao nhiêu, số lượng khách hàng chưa được phục vụ là bao nhiêu, và số lượng khách hàng tiềm năng là bao nhiêu.
 9. Để biết được là các đối thủ chiếm bao nhiêu phần trăm thị trường, chiếm bao nhiêu khách hàng, thì có thể ước lượng tổng số nhân viên bán hàng của đối thủ là bao nhiêu người, ước lượng tổng số khách hàng sẽ được các nhân viên bán hàng chăm sóc trong một ngày là bao nhiêu người.
 10. Nếu muốn phụ rộng khắp cả nước, thì điều đầu tiên phải phụ được ở tỉnh mình đang sinh sống trước
 11. Từ đó có thể ước lượng được doanh thu của một doanh nghiệp trong một năm là bao nhiêu dựa trên số lượng khách hàng được ước tính như trên.
 12. Dựa trên tổng mức độ quan tâm, tìm kiếm trên mạng thì có thể ước lượng được đấy là tối đa số lượng khách hàng có thể hướng đến.
 13. Chạy quảng cáo để kiểm tra và đo lường và phân tích thị trường dựa vào những bài những mẫu chạy quảng cáo, trong bản phân tích của mẫu quảng cáo sẽ hiện lên những từ khóa trong bài viết được thu hút bởi khách hàng, đó chính là nhu cầu thực sự của thị trường.
 14. Trước khi chạy quảng cáo thì phải lựa chọn một công cụ để theo dõi lượng khách hàng truy cập vào ra đăng ký để nhận quà tặng, và phục vụ cho việc remkt hoặc chăm sóc lại KH chưa trả tiền (kich ban riêng) và KH cũ
 15. Thời gian test khoảng một đến hai tháng Để đưa ra sự so sánh giữa việc trước và sau khi chạy quảng cáo nó như thế nào
 16. Kế hoạch chạy quảng cáo thì phải có kế hoạch dùng thử khuyến mại chính sách giá cả giá cả bảo đảm như thế nào lời chào hàng như thế nào để bắt đầu chạy quảng cáo
 17. Tạo một mẫu quảng cáo thì bao gồm những thông tin gì ai là người chạy quảng cáo cho
 18. Phải thuê một đơn vị chạy quảng cáo, để họ triển khai phân tích và thiết kế hình ảnh video, và phân tích điểm mạnh điểm yếu, điểm khác biệt của doanh nghiệp của dịch vụ của sản phẩm của bạn để đưa ra được những mẫu quảng cáo thu hút
 19. Khi đã phân tích và ước tính được doanh thu trung bình hằng năm lớn nhất là bao nhiêu thì phải có tư duy làm thế nào để tăng được doanh thu tương ứng với lại tỷ lệ thâm nhập thị trường hằng năm. Liệu có mở rộng hay chỉ dừng lại duy trì và tạo một thu nhập thụ động tương ứng với doanh thu như hiện nay.
 20. Nếu mở rộng doanh thu, thì bắt buộc phải có những sản phẩm giá trị gia tăng khác để có thể vẫn chăm sóc được khách hàng cũ thì đó mới chính là một nguồn thu nhập thụ động về sau.
 21. Có thể liên kết với các đối tác để bán chéo các sản phẩm cho nhau

Related Articles