Đang học
Bài học 1 trong 0
Đang học

Công cụ Google Trend

Nga Nguyen Tháng Tư 23, 2024

Google Trend Cho phép tìm kiếm và so sánh các từ khóa và mức độ từ khóa đó được tìm kiếm theo thời gian.

Bạn có thể lọc từ khóa đó theo địa điểm, theo khu vực, theo ngành để có được các thông tin chi tiết hơn.

Ví dụ nhập từ khóa GO VIET và GRAB để thấy mức độ tìm kiếm của 2 thương hiệu này và các từ khóa được tìm kiếm trong thời gian qua. Tuy nhiên với công cụ này cho một số ngôn ngữ có dấu như tiếng Việt sẽ cần phải cẩn thận vì nó có thể lẫn những từ khóa khác vào ví dụ từ khóa “GO VIET” là bao gồm cả những từ như “Gỗ Việt” (tên một thương hiệu khác) và GO-VIET.

Loại thông tin: xu hướng tìm kiếm, sự phổ biến dựa trên lượt tìm kiếm, sự quan tâm qua nền tảng tìm kiếm

Truy cập: https://trends.google.com/trends/?geo=VN

Các nguồn tham khảo để nghiên cứu thị trường khác: https://bit.ly/tool_nghien_cuu_thi_truong